Botox Training Workshop


Pengetahuan dan penerapan Botulinum Toxin di klinik kecantikan, dan perpaduannya dengan konsep holistik C.A.M.